Bestuursrechtelijk bewijs

Zorgvuldig handelen is een vereiste van de overheid ook als het gaat om het verzamelen van bewijs in het bestuursrecht. Hoe liggen de verhoudingen tussen belanghebbenden en het bestuursorgaan als het gaat om de bewijslast? Deze cursus stelt de cursist in staat afwegingen te maken om de bewijspositie in een eventuele vervolg procedure te kunnen beoordelen. De cursus wordt ondersteund met behulp van een powerpoint presentatie en verschillende didactische vormen en casuïstiek.

Deze cursus kan incompany of in ons landelijke trainingscentrum worden gevolgd.

Leerdoelen:
De cursist heeft voldoende inzicht in het relevante wettelijk kader;
De cursist kent de regels van de bewijslastverdeling en kan deze praktisch toepassen;
De cursist kent de risico's welke verbonden zijn aan de bewijslastverdeling;
De cursist kent de bewijslast verdeling in de voorbereidingsfase van een besluit, bezwaarschriftprocedure en beroepsprocedure.

Cursusduur: 2 dagdelen