Huisbezoek in het bestuursrecht

Huisbezoek levert uitkeringsinstanties een bron van informatie. Het huisbezoek dient wel aan de huidige wettelijke eisen op het gebied van het toepassen van bevoegdheden te voldoen. In de cursus wordt naast de juridische aspecten stil gestaan bij de praktische uitvoering hiervan. De cursus wordt ondersteund met behulp van een powerpoint presentatie en verschillende didactische vormen en casuïstiek.

Deze cursus kan incompany of in ons landelijke trainingscentrum worden gevolgd.

Leerdoelen:
De cursist heeft voldoende inzicht in het relevante wettelijk kader;
De cursist is getraind in de praktische vaardigheden welke vereist zijn voor het afleggen van een huisbezoek;
De cursist weet welke bewijsmiddelen relevant zijn voor het huisbezoek.

Cursusduur: 2 dagdelen