Integriteit

Integer handelen is belangrijk om het vertrouwen van burgers in de overheid te houden. De cursus integriteit stelt de cursist in staat om (potentiële) integriteitsonderwerpen te onderkennen en op de juiste wijze hiermee om te gaan. Hiertoe ontvangt de cursist een aantal praktische handvatten. De cursus wordt ondersteund met behulp van een powerpoint presentatie en verschillende didactische vormen en casuïstiek.

Leerdoelen:
De cursist heeft voldoende inzicht in het relevante wettelijk kader;
De cursist onderkent het belang van zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie en voorkomt belangenverstrengeling;
De cursist kent voldoende zijn eigen taakveld en onderkent de bijbehorende dilemma’s vanuit het werkveld;
De cursist heeft voldoende inzicht in de te volgen procedures bij misstanden;
De cursist heeft voldoende gespreksvaardigheden en kan deze effectief toepassen om intergriteits vraagstukken bespreekbaar te maken;
De cursist is zich bewust van de eigen valkuilen en kan deze onderkennen bij anderen;
De cursist kan meedenken bij dilemma’s en weet deze tot een oplossing te brengen;
De cursist kan samenwerken met anderen binnen de eigen en externe organisatie(s) alsmede met een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) over integriteitsvraagstukken.

Deze cursus kan incompany of in ons landelijke trainingscentrum worden gevolgd.

Cursusduur: 2 dagdelen