MBTI / ALTI & Roos van Leary

Alle typen mensen zijn waardevol binnen een organisatie. Waarom handelen mensen in een gelijke situatie verschillend?

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is gebaseerd op de denkbeelden van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung. Jung ontdekte dat mensen onbewust handelen op basis van denken en voelen, perceptie (waarneming) en intuïtie. Voor Europa is deze leer verder ontwikkeld door de Belgische psycholoog Lieven Cornelis als Alert Type Indicator (ALTI). De ALTI is een psychologisch instrument dat u meer inzicht geeft in de cursist zelf en in anderen. Net zoals de MBTI gebruikt het de vierlettercode om de 16 verschillende types aan te duiden. Met behulp van de ALTI ontdekt de cursist de sterke punten en unieke talenten van de verschillende typen. MBTI/ALTI ziet op de innerlijke voorkeuren van personen, zoals Introvert v. Extravert.

De Roos van Leary is gebaseerd op waarneembare gedragsherkenning bij mensen uit onderzoek door de Amerikaanse psycholoog T. Leary. Door je eigen opstelling aan te passen kun je het gedrag van anderen veranderen. De cursus wordt ondersteund met behulp van een powerpoint presentatie en verschillende didactische vormen en casuïstiek.

Deze cursus kan incompany of in ons landelijke trainingscentrum worden gevolgd.

Leerdoelen:
De cursist stelt op basis van een test het eigen voorkeursprofiel samen en kent de relevante typeringen van de andere voorkeursprofielen;
De cursist kent de verschillen binnen de vier dichotomieën;
De cursist kent de hoofdkenmerken van de 16 voorkeurstypen;
De cursist kent de vier sectoren en kenmerken van de Roos van Leary;
De cursist onderkent de beïnvloedingsfactoren en weet hiermee om te gaan.

Cursusduur: 2 dagdelen